Стр. 14 - P

Упрощенная HTML-версия

14
Список скорочень
Д.П. – державна поліція
УВО – Українська військова організація
К.К. – карний кодекс
С.О. – суд окружний
М.І. – місце ізоляції
КЕ ОУН – Крайова Екзекутива Організації Українських Націоналістів
РП – Річ Посполита
ВП – Військо польське
К.О.П. – корпус охорони прикордонної
У.С.С. – Український спортовий союз
Б.П. – безпека публічна
П.К.Д.П. – повітова комендатура державної поліції
УЯК – університет Яна Казимира (Львівський)