Стр. 241 - P

Упрощенная HTML-версия

241
ф.98, оп. 1, од. с.1465, л. 1
Обліковий лист
Прізвище і ім'я
Масляк Ярослав-Іван
Дата і місце народження
14.02.1909 р. в Бережанах, повіт Бережани
Ім'я батька
Степан
Останнє місце проживання
Львів, вул.Липова 48
Національність і віросповідання:
українець, греко-католик
Освіта
середня
Професія
студент права
Сфера діяльності політична, суспільна і господарська
співредактор журналу
«Наш фронт»
31.08.1935 р. був заарештований по звинуваченню в діяльності на користь
ОУН.
Детальна діяльність
1. 21.10.1933 р. був заарештований по звинуваченню в злочині по ст. 93 § 1 і 2
К.К., але через відсутність доказів провини звільнений з-під слідства.
27.03.35 р. почалося спостереження за Масляком Ярославом, під час якого
встановлені контакти з членами ОУН: Марія Левицька, Марія Головко, часто
заходив в друкарню по вул. Чарського 26, де контактував з Коржаном Михайлом і
Іванонько Василем.
2. 31.08.1935 р. був заарештований по звинуваченню в діяльності на користь
ОУН і відправлений до М.І. у Березі-Куртузькій.
Таємно
Панові львівському воєводі
до Львова
Повідомляю, що по розпорядженню поліського воєводи в Бресті н / Бугом від
20.03.1935 р. №ВР.2/44 були звільнені 21.03 з місцевого табору заарештовані: 1)
Тесля Іван, 2) Масляк Ярослав і 3) Врецьона Євгеній, всі родом з Львівського
воєводства.
Прибув 2.09.1935, вибув 21 березня 1936 р.
Отримав 6 покарань. У справі 3 фотографії, 5 листів (по-польськи) від матері.