Стр. 252 - P

Упрощенная HTML-версия

252
За секретною інформацією, Михалевський залишається в контакті з Крайовою
екзекутивою ОУН у Львові. За цією інформацією 28.02. 1934 р. був у нього делегат
Крайової екзекутиви, з яким Михалевський обговорював питання про тертя, що
виникли між Крайовою (у Львові) і Закордонною екзекутивами. (14.03.1934)
6. За секретною інформацією, Михалевський був ініціатором скликання
загальних зборів читальні «Скороводи» і встановлення нового правління, до яких
увійшли особи з рішуче націоналістичними переконаннями, метою яких буде
безперечний вплив на членів цієї читальні в націоналістичному дусі.(19.02.1934)
7. За секретною інформацією, Михалевський 5.04.1934 р. виголосив промову в
залі «Батьківщини» на тему «Рідна школа». У своїй доповіді подав присутнім
необхідність підтримки цієї школи з огляду на її характер і виконання
просвітницьких і ідеологічних функцій у дусі вказівок ОУН.(20.04.1934)
8. За секретною інформацією, Михалевський залишається у контакті з
Миколою Атаманюком з Мишина, повіт Коломия, зараз на навчанні в львівській
політехніці. Атаманюк доручив Михалевському переписати доповідь виголошену
одним з членів ОУН на зборах Крайової екзекутиви ОУН у Львові, під назвою
«Виникнення Польщі від першого розділу до отримання незалежності, а також
характеристика травневих подій 1926 р.».
Цю доповідь давав Михалевський довіреним членам ОУН для прочитання, а
потім зміст її був обговорений. Незалежно від цього отримав Михалевський від
Атаманюка доручення, пошанувати пам'ять страченого Степана Корпана –
виконавця вбивства співробітника Д.П. Врубеля. Для цього доручення
Михалевський швидко організував 25.04.1934 р. таємні збори, на яких Роман Цибик
за дорученням Михалевського виголосив промову, вказуючи на те, що не варто по
страченому влаштовувати казенні траурні заходи, а пошанувати його пам'ять
хвилиною мовчання, до чого всі, хто зібрався приєдналися. (17.05.1934 р.)
9. 29.04.1934 р. в 11-30 вимовив в залі «Батьківщини» доповідь під назвою
«Проблема Чорного моря і України». На зборах було біля 50 людей. (29.05.1934)
10. 17.05.1934 р. був, за секретною інформацією, на доповіді, вимовленій
Романом Цибиком під назвою «На якій з держав, межуючих з українськими
землями, повинна спиратися українська політика незалежності».
26.05.1934 р. був за тією ж інформацією на доповіді вимовленій спеціально
приїхавшим з цією метою з Львова Романом Малащуком з Коломиї під назвою
«Наші Термопіли». (29.05.1934)
11.17.06.1934 р. заарештований і відданий в розпорядження слідчого С.О. у
Коломиї, як підозрюваний в приналежності до ОУН і в антидержавній діяльності.
(22.06.1934)
6.07.1934 р. відправлений до концентраційного табору в Березі-Куртузькій.
(9.07.1934)
11.грудня 1934 р. звільнений з місця ізоляції.
Прибув в табір 8.07.1934 р.
2 покарання, 3 фотографії.