Стр. 258 - P

Упрощенная HTML-версия

258
Березі-Картузькій
Для виконання прохання у вашому листі від 2.01.1935 р № 4 висилаємо
облікові листки нижче вказаних членів ОУН, а саме:
Врецьони Євгенія, Вербенця Миколи, Кукіля Івана, Гадьо Володимира, Брика
Михайла, Шерстило Богдана, Сушко Степана, Ласійчука Миколи, Березюка
Івана, Лопачака Романа, Перуна Федора, Кунанця Володимира, Кульчицкого-
Гута Романа і Матли Омеляна.
Відзначимо, що Мітрінга Іван, народився 6.08.1907 р. в Берездівцях, повіт
Бібрка, син Матвія і Емілії, з Козловських, не був відмічений в політичній
діяльності на території Бібрського повіту і поліція повіту в Бібрці не має його
облікового листка. Названий живе в Петрикові, повіт Тернопіль і його обліковий
листок правдоподібно знаходиться в їх повітовій комендатурі.
Комендант воєводською Д.П.
Дугелло
Таємно
Панові комендантові місця ізоляції в
Березі-Картузькій
На закінчення пересилаю ухвалу про продовження примусової ізоляції
Івана Мітрінги і Хоми Кордуби в двох екземплярах, з метою надання панові
поліському воєводі, а також для вручення ізольованим під розписку, яку
просимо вислати.
Окружний слідчий (В. Кардімович)
Брест н/ Бугом 28. 11. 1935 р.
Таємно – Терміново
Панові комендантові М.І. у Березі-Картузькій
Пан міністр внутрішніх справ розпорядженням від 27.11.1935 р.
порекомендував негайно звільнити з М.І. Івана Мітрінгу з Львівського
воєводства.
Про звільнення названого прошу повідомити безпосередньо панові воєводі у
Львові і п. судді Кардімовичу в Бресті н / Бугом.
За воєводу: (К. Ролєвич)
Начальник суспільно-політичного відділу
Іван Мітрінга прибув в табір 17.10.1934 р., вибув з табору 22.11.1935 р.
Отримав 7 покарань. У справі 6 фотографій.