Стр. 327 - P

Упрощенная HTML-версия

327
Річинський Арсен
ф. 98, оп. 2, с. 81, л. 1
Обліковий лист
Прізвище і ім'я
Арсен Річинський
Імена батьків
Василь і Віра
Останнє місце проживання
у Володимирі вул. Кунцевича 12
Національність
українець
Віросповідання
православний
Дата і місце народження
12 червня 1892 року у селі Тетильківці Кременецького
повіту
Професія
лікар
Сімейний стан
одружений
Політична, суспільна і господарська діяльність: в
організації ОУН
Складено 5 вересня 1935року
Загальний опис
Грудень 1932 р. Підозрюється у належності до ОУН. Підтримує контакти з
доктором Станіславом Полянським, Хризантемом Озеровим, Степаном Чернишем,
Юхимом Бундою, Іваном Коханським, братами Процюками — Тимошем, Юрієм і
Володимиром, Олександром Цинкаловським, Василем Савичем, Олексієм
Комаревичем, Борисом Пашкевичем і Юрієм Хомою із Володимира. Річинський
разом з названими вкрай ворожо налаштований до Польської держави і до всього
польського. Річинський є моральним авторитетом для всіх національно свідомих
українців.
Щоб виховувати молодь в українському націоналістичному дусі, Річинський
спочатку на терені Володимирського повіту організував «Пласт», до якого належали
вищеназвані Володимир Процюк, Олексій Комаревич, Борис Пашкевич.
Після заборони у 1929 році володимирською адміністрацією «Пласта» Арсен
Річинський разом з Степаном Чернишем, Іваном Коханським, Володимиром
Процюком і Юхимом Бундою намагалися заснувати у Володимирі «Райфайзенку»
(касу дрібних заощаджень української молоді), щоб цім об'єднати українську
молодь. Проводив культурно-просвітну роботу в націоналістичному дусі, щоб
вирвати українську молодь з-під впливів дорослих, які займали угодницьку позицію
щодо ідеології пана маршала Пілсудського. Райфазенка не була створена, бо
окружний суд не затвердив її статуту.
У1929 році з його ініціативи дружина Ніна Річинська заснувала у Володимирі
філію «Союзу українок». Він є організатором і керівником українського хору при
«Союзі українок», організатором всіх заходів «Союзу українок». В той час
Василь Савич є бібліотекарем «Союзу українок».
У березні 1932 року Арсен Річинський познайомився з Григорієм
Масником, адвокатом Іваном Бортківом і його практикантом Юліаном Савчаком,
що прибув з Малої Польщі, з якими підтримує тісні контакти.
У березні 1933 року разом з Василем Савичем заснував у Володимирі
філію «Відродження», і був там віце-президентом. Невдовзі філія була заборонена
староством.
11 травня 1935 року відправлений до місця ізоляції у Березі-Картузькій.
Прибув в табір 12.05.1935 р. вибув 25.07.1935 р. В справі 8 листів від дружини
на польській мові, 3 фотографії.