Стр. 352 - P

Упрощенная HTML-версия

352
Сень Євгеній
ф. 393, оп. 1, с. 6, л. 24
Люблін Подання про видачу постанови на арешт
8 липня 1934 р. до п. Вільгельма Кардимовича
окружного судового слідчого в Бресті н/Бугом
Відповідно до ст. 2 розпорядження Президента Р.П. від 17 червня 1934 р.
подаю внесення про видачу постанови на арешт
Євгена Сеня
, уродженого 31 липня
1911 р., сина Нестора, проживаючого в Ощові Довгобицькому, Грубешівського
повіту,
на період трьох місяців.
Пропозицію цю обґрунтовую наступним:
Євген Сень був співорганізатором нелегальної Організації Українських
націоналістів (ОУН) на території гміни Довгобичів Грубешівського повіту.
Знаходився в постійному контакті з діячами ОУН на тій території і в день 9
листопада 1933 р. був затриманий разом з іншими членами ОУН поліцією в Сокалі,
причому знайдено у нього під час особистого обшуку збірник українських
націоналістичних пісень разом з молитвою про визволення України. Сень являється
дуже ініціативним і активним діячем і агітатором Організації Українських
націоналістів , а діяльність свою розвиває шляхом частого проведення зібрань, хорів
і театральних вистав. Будучи людиною інтелігентною , вміє впливати на молодь,
настроюючи їх ворожо до польської державності. З огляду на недостатність
необхідних доказів проти Сеня, справу не передано на кримінальний розгляд.
Зазначаю одночасно, що Сень був затриманий і направлений до концтабору
в Березі-Картузькій в розпорядження пана судді.
Воєвода Др. Й. Рожнецький