Стр. 379 - P

Упрощенная HTML-версия

379
Тучак Василь
ф. 393, оп. 1, с. 5, л. 177
Луцьк
7 липня 1934 р. Подання про видачу постанови на
примусове позбавлення волі
до пана Вільгельма Кардимовича
Окружного судового слідчого в
Бресті н/Бугом
Згідно із ст. 2 розпорядження Президента Речі Посполитої від 17 червня 1934 р.,
порушую клопотання про примусове позбавлення волі
Тучака Василя
,
народженого 15.04.1909 р. в с. Лешки Ярославського повіту, сина Василя і Пелагії,
проживаючого в селі Великі Дорогостаї Млинівської волості Дубенського повіту,
на період трьох місяців.
Цим поданням підтверджую наступне: Відомий діяч ОУН, прибув на
Волинь з Малопольщі спеціально з метою організації на цій території осередків
ОУН. На території Волині перебуває з осені 1933 р. За порівняно короткий період
його діяльність спричинила підняття антипольських настроїв на території його
впливу, що знайшло своє вираження під час антишкільної акції, яка проходила на
території Волині. Тучак відомий як підривний, досвідчений діяч ОУН, діяльність
якого спрямована винятково в бойовому і саботажному напрямку, представляє
загрозу для суспільної безпеки.
Вищезгаданий був затриманий і направлений до табору в Березі-Картузькій
в розпорядження пана судді.
Воєвода Г. Юзевський
ф. 98, оп. 1, од. зб. 2338, л. 1
Обліковий лист
1.
Прізвище і ім'я
Тучак Василь
2.
Імена батьків
Василь і Пелагія
3.
Псевдонім
4.
Місце проживання
Дорогостаї, гміна Млинів, Дубенський повіт
5.
Національність і віросповідання
греко-католик
Дата і місце народження
5.04.1909 р. село Зенки, Ярославського повіту
Сімейний стан
неодружений
Освіта
магістр права
Детальна діяльність
Діяч ОУН - прибув на Волинь з Малої Польщі з метою організації
осередків ОУН, організатор антидержавних акцій на території Волині, робота
його відмінно організована в бойовому і саботажному напрямі.
Прибув в табір 14.07.1934 р. Вибув 3.07.1935 р.
Отримав 8 покарань. Перше 17.07.1934 р. Останнє - 16.04.1935 р.
Два листи від батька від 15.03.1935 і 24.05.1935 р.