Стр. 424 - P

Упрощенная HTML-версия

424
Ясинський Микола
ф. 393, оп. 1, с. 11, л. 97, 98
Станіслав До пана судового слідчого
02.08. 1935 р. в Березі Картузькій
Згідно із ст. 2 розпорядження Президента Речі Посполитої від 17
червня 1934 р. порушую клопотання про видачу постанови на арешт
Ясинського
Миколи
, сина Миколи і Євдокії, народженого 2.01.1900 р. в Станіславі і там
проживаючого, національність українець, греко-католицького віросповідання, має 7
закінчених класів гімназії,
на період трьох місяців.
Поданням цим підтверджую наступне: Ясинський Микола розпочав
свою підривну діяльність в ОУН близько 1925 року, коли під егідою УВО приймав
участь в експропріаторських нападах на касу повітового відділення в Долині, а
також на касу почтового відділення в Калуші і Львові, за що вироком окружного
суду у Львові 1 липня 1925 р. був засуджений до 4-х річного ув’язнення. Покарання
відбував у в’язниці в Вісьнічу. В березні 1930 р. Ясинський спільно з іншими
діячами ОУН зі Львова і Станіслава нелегально перейшов кордон і направився у
Чехословаччину з метою участі в терористичних курсах в Подєбрадах, де був
затриманий чеською владою і осуджений до ув’язнення за антидержавну діяльність
проти Чехословацької Республіки. Під час судового слідства чеська влада прийшла
до переконання, що діяльність Ясинського з товаришами направлена була винятково
проти Польщі, в результаті чого Ясинський і його товариші були звільнені з в’язниці
і після 9-місячного перебування повернулись нелегально до Польщі. В зв’язку з
діяльністю Ясинського в Подєбрадах та нелегальним поверненням до Польщі, він
був затриманий органами поліції і перебував в слідчому ізоляторі в Станіславі від
25.03.1931 р. до 16.05.1932 р. Відразу ж після виходу з в’язниці зав’язав контакти з
ОУН, зокрема з бойовиком ОУН Мар’яном Жураківським, який брав участь в
нападі на почтове управління в Городку Ягелонському і був покараний 15-річним
ув’язненням.
Згідно з достовірною інформацією Ясинський повинен був в жовтні
1932 р. виконувати функції бойового референта Крайового проводу ОУН і стати
керівником бойової терористичної групи.
Відповідно до зізнань учасників нападу на почтове управління в
Городку Ягелонському Жураківського і Максимціва – саме Ясинський був тією
особою, що поставив учасникам нападу 4 револьвери і по 30 злотих. Крім того
Ясинський приймав участь в розробці того плану нападу як спеціаліст-консультант.
В зв’язку з цим він був в грудні 1932 р. відданий в розпорядження С.О.
у Львові, як співучасник нападу на поштове управління в Городку Ягелонському,
але згідно із поданням прокурора С.О. в Станіславі був звільнений 29.05.1933 р.
19.06.1934 р. Ясинський затриманий слідчими органами в Станіславі у
звинувачені у скоєнні злочину по ст. 97 Кримінального кодексу, але 21.10.1934 р.
слідство проти нього було припинено і він був звільнений. В день 17 листопада 1934
р. Ясинський зробив спробу замаху на життя ст. постового Фісля за допомогою
сокири, але його було зупинено. Після цього злочину Ясинський втікає із Станіслава
і переховується до дня 4.03.1935 р. В цей день він був схоплений і переданий в