Кременецьке медичне училище
імені Арсена РічинськогоМатеріали IX Міжнародних Річинських читань

Матеріали VIII Міжнародних Річинських читань


«За тебе, Україно...»
з архіву в'язнів концтабору Береза-Картузька 1934-1935 рр.Відділення


Відділення "Лікувальна справа"

Набір студентів по спеціальності відбувається на базі неповної середньої освіти в кількості 60 чоловік.

В 1990 році відкрито музей училища, в якому висвітленні матеріали про перших завідувачів відділенням – Моргун А.В., Цибульський В.З., Колотило Н.П.. З 1996 року відділення очолював старший викладач, спеціаліст вищої категорії Єрьомін В.І., а з 2011 року Кузьмінчук Н.М.

Сьогодні на відділенні навчається 248 чоловік. Підготовка фельдшерів для лікувально-профілактичних закладів України здійснюються висококваліфікованими викладачами, на відділенні працюють 42 штатних викладачі, серед яких 2 кандидати наук, 26 спеціалістів вищої категорії. Навчальний процес забезпечують 7 циклових (предметних) комісій.

До послуг студентів є 16 кабінетів і 7 лабораторій, обладнаних на сучасному рівні, 2 комп’ютерних класи, під’єднаних до інтернету, 10 навчальних кімнат в лікувально-профілактичних закладах міста.

У гуртожитку обладнанні профільні кафедри по всіх клінічних предметах, в яких відбувається навчання студентів на високому фаховому рівні з використанням нетрадиційних та активних форм навчання. Викладання проводиться на основі сучасних технологій навчання і моделювання виробничих ситуацій, комп’ютеризації, міжпредметної інтеграції, широко впроваджуються мультимедійні лекції з метою кращого формування творчої особистості, гуманного відношення до пацієнтів.

Викладачі відділення приймають активну участь в написанні підручників, посібників, методичних рекомендацій, друкують наукові статті в фахових журналах і методичних збірниках, виступають з презентаціями на науково-практичних конференціях, нарадах, методичних об’єднаннях, займаються науково-дослідною роботою з залученням до неї студентів. Широко висвітлюється життя відділення в місцевій пресі як викладачами, так і студентами.

Висока фахова підготовка фельдшерів підтверджується тим, що на обласних змаганнях «Кращий за фахом» призові місця постійно займають випускники нашого училища. Серед випускників училища відомі лікарі, професори,академіки, головні лікарі, завідувачі кафедрами вузів країни.Відділення "Медсестринсько-акушерське"

Першими завідувачами відділення були мудрі педагоги: Моргун А.В., Колотило В.П., Осмола О. Є. З 1985р. по 2000 рік відділення очолював викладач-методист, відмінник охорони здоров'я України Клим М. В.

З 2001 року завідувачем медсестринсько-акушерського відділення є викладач-методист Левчук В.А.

За роки існування відділення підготовлено 1986 акушерок та 1810 медичних сестер. Сьогодні на відділенні навчається 212 студентів. Високий рівень викладання, підготовку висококваліфікованих медичних сестер та акушерок для лікувально-профілактичних закладів України здійснюють 36 штатних викладачів, серед яких — 2 кандидати наук, 11 викладачів-методистів, 20 спеціалістів вищої категорії. На відділенні навчально-виховний процес забезпечується 7 цикловими (предметними) комісіями.

До послуг студентів 14 кабінетів і 5 лабораторій, обладнані згідно сучасних вимог, 2 комп'ютерні класи, під'єднані до інтернету, а також 10 навчальних кімнат в лікувально-профілактичних закладах міста Кременця.

Викладачі відділення широко впроваджують інноваційні технології в навчальний процес, використовують нетрадиційні та активні форми проведення занять, а саме: брейн-ринг, ділова гра, консиліум, конференція, КВК, інсценізація, рольова гра.

Викладання проводиться на основі сучасних технологій навчання і моделювання виробничих ситуацій, інформаційних технологій на основі комп'ютеризації, міжпредметної інтеграції, сенситивного тренінгу, особистісно орієнтованого навчання, формування творчої особистості з почуттям милосердя, доброти та любові до ближнього.

Викладачі відділення приймають активну участь в написанні підручників, посібників, методичних рекомендацій, друкують наукові статті в фахових журналах та методичних збірниках, виступають з презентаціями на науково-практичних конференціях, семінарах, методичних об'єднаннях, нарадах, займаються науково-дослідною роботою і залучають до неї студентів.

Висока фахова підготовка медичних сестер підтверджується успіхами наших студентів в регіональних та Всеукраїнських конкурсах професійної майстерності „Краща за фахом” та „Ескулап-професіонал”. Дипломантами конкурсу були медичні сестри: Глінська Н., Дмитрів Ю., Костюк О.

Чимало випускників відділення на сьогодні є відомими лікарями, мають наукові звання та досягнення, багато з них стали старшими медичними сестрами та акушерками в лікувально-профілактичних закладах області та України і з честю та гідністю несуть звання випускника медичного училища.

Наша основна мета - це підготовка високопрофесійного медичного спеціаліста з глибокими знаннями та професійними вміннями, який відповідає сучасним вимогам практичної медицини та всім стандартам якості підготовки медичних сестер та акушерок.

© 2013 Кременецьке медичне училище
All Rights Reserved
Кременецьке медичне училище імені Арсена Річинського
47003, вул. Словацького, 12, м. Кременець, Тернопільська обл. (03546) 2-48-70, 2-27-18
kremed@ukr.net; kremmed@gmail.com